Home page of Professor Iwona Wawer
Adres Korespondencyjny:
 

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny
Zakład Chemii Fizycznej
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa


Telefon:
+48 22 57-20-950
Fax: +48 22 57-20-951
Email: iwona.wawer@wum.edu.pl

Moją dziedziną jest chemia fizyczna, a chemia fizyczna zajmuje się wszystkim na styku chemii i fizyki. Bada obiekty chemiczne przy użyciu metod fizycznych. Nie zajmuje się poszczególnymi związkami, ani ich syntezą ale bada ich strukturę molekularną, oddziaływania, wymianę protonów, kwantów energii.
Stosuję dwie metody badawcze, które potrafią zająć człowiekowi każdą wolną chwilę (potem okazuje się, że nawet całe życie) to: Magnetyczny Rezonans Jądrowy (NMR) i Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny (EPR). Wynalezione przez fizyków, poprzez chemię trafiły do medycyny. Drogę tą odtwarzają studenci i doktoranci: najpierw uczą się podstaw fizycznych NMR i EPR, potem zastosowań chemicznych, w końcu obiektem staje się żywy organizm.
Obie metody rozwinęły się dzięki szybkim komputerom, umożliwiającym analizę ogromnego zbioru danych składających się na widmo oraz na obraz np. tkanek. Obecnie rejestrujemy głównie widma NMR w fazie stałej stosując technikę szybkiego wirowania próbki pod „magicznym” kątem, znaną jako MAS NMR.
Chętnie nawiążemy współpracę i zarejestrujemy widma H-1, C-13, N-15, P-31, Se-77 i innych jąder dla próbek w postaci proszków, pomagając ustalić strukturę w ciele stałym.
Jest to cenne wsparcie w przypadku związków, które uparcie nie dają się wykrystalizować albo są nierozpuszczalne.
Poszukujemy obiektów (nie większych niż 2,5 cm) do mikroobrazowania metodą MR, takich jak: tabletki, fragmenty tkanek i porowatych materiałów, rośliny, owady, robaki, ślimaki itp. Celem jest sprawdzenie w sposób nieniszczący co jest w środku, ale też oznaczenie szybkości procesów transportu wody.
Rejestrujemy widma EPR rodników organicznych (i innych). Potrafimy wykryć rodniki w materiałach biologicznych oraz sprawdzić jak skuteczne są poszczególne związki i ich mieszaniny w wymiataniu wolnych rodników. Wyznaczamy pojemność antyoksydacyjną i współczynnik ochrony przed rodnikami (ang. radical protecting factor, RPF) dla preparatów farmaceutycznych, ekstraktów roślinnych, kosmetyków, produktów żywnościowych (wina, soki, syropy, herbatki) i suplementów żywności.