Opis techniki EPR

Spektroskopia EPR umożliwia wykrycie centrów paramagnetycznych
w badanej próbce...
więcej>>

Badania

Posiadamy bogate doświadczenie w badaniu produktów farmaceutycznych i żywnościowych...
więcej>>

Zapraszamy
do współpracy

Wykonujemy rejestrację widm EPR i pomiary parametrów
antyoksydacyjnych...
więcej>>

 

 Zapraszamy do współpracy

Spektroskopia EPR (spektroskopia Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego) umożliwia wykrycie centrów paramagnetycznych w badanej próbce oraz ich analizę jakościową i ilościową.

Wykonujemy rejestrację widm EPR i pomiary następujących parametrów:

 • pojemność antyoksydacyjna produktów farmaceutycznych i żywnościowych, a w szczególności:
  • żywności funkcjonalnej i suplementów diety (soków owocowych, herbat, olejów spożywczych)
  • ekstraktów roślinnych
  • kosmetyków (kremy, mleczka) i ich składników; wyznaczanie RPF
  • płynów biologicznych (krew, ślina)
 • aktywność antyoksydacyjna czystych związków chemicznych
 • detekcja wolnych rodników w różnych materiałach (również rodników krótkożyjących z zastosowaniem pułapek spinowych):
  • żywność sterylizowana radiacyjnie
  • piwo, wino, kawa
  • polimery organiczne, biopolimery, żywice
 • stężenie tlenku azotu w komórkach i tkankach
 • stężenie paramagnetycznych jonów metali w standardowych próbkach.