Opis techniki EPR

Spektroskopia EPR umożliwia wykrycie centrów paramagnetycznych
w badanej próbce...
więcej>>

Badania

Posiadamy bogate doświadczenie w badaniu produktów farmaceutycznych i żywnościowych...
więcej>>

Zapraszamy
do współpracy

Wykonujemy rejestrację widm EPR i pomiary parametrów
antyoksydacyjnych...
więcej>>

 

Strona główna

Witamy na stronach filii Laboratorium Badań Strukturalnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W 2003 r. na mocy umowy o współpracy jednostek naukowo-badawczych Kampusu Ochota: Uniwersytetu Warszawskiego (koordynator), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytutu Biochemii Biofizyki PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Instytutu Farmaceutycznego powstało Konsorcjum, które w 2004r otrzymało od Ministerstwa Nauki i Informatyzacji status Centrum Zaawansowanych Technologii (CZT BIM).

We wrześniu 2005 r. Konsorcjum otrzymało z funduszy unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) dofinansowanie wyposażenia Laboratorium Badań Strukturalnych (LBS) w aparaturę badawczo-naukową.