Opis techniki EPR

Spektroskopia EPR umożliwia wykrycie centrów paramagnetycznych
w badanej próbce...
więcej>>

Badania

Posiadamy bogate doświadczenie w badaniu produktów farmaceutycznych i żywnościowych...
więcej>>

Zapraszamy
do współpracy

Wykonujemy rejestrację widm EPR i pomiary parametrów
antyoksydacyjnych...
więcej>>

 

Opis techniki EPR:

Spektroskopia EPR (spektroskopia Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego) umożliwia wykrycie centrów paramagnetycznych w badanej próbce oraz ich analizę jakościową i ilościową.

Zjawisko elektronowego rezonansu paramagnetycznego związane jest z oddziaływaniem spinu elektronowego z zewnętrznym polem magnetycznym. Zróżnicowanie poziomów energetycznych zależy od ustawienia tego spinu względem kierunku pola (efekt Zeemana), przejście na wyższy poziom wymaga absorpcji promieniowania o odpowiedniej energii. Rezonans paramagnetyczny w polu 0,35 T zachodzi przy częstotliwości ok. 9,8 GHz (pasmo X). Gdy w sąsiedztwie niesparowanego elektronu są jądra o spinie niezerowym, w widmie EPR pojawiają się multiplety (tzw. struktura nadsubtelna). Pozwala to na identyfikację np. rodników organicznych.