Opis techniki EPR

Spektroskopia EPR umożliwia wykrycie centrów paramagnetycznych
w badanej próbce...
więcej>>

Badania

Posiadamy bogate doświadczenie w badaniu produktów farmaceutycznych i żywnościowych...
więcej>>

Zapraszamy
do współpracy

Wykonujemy rejestrację widm EPR i pomiary parametrów
antyoksydacyjnych...
więcej>>

 

Aparatura

Filia LBS w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dysponuje Mini Spektrometrem Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego Magnettech MiniScope MS200 na pasmo X. Opiekunami sprzętu są prof. Iwona Wawer i dr Katarzyna Zawada.

 

Opis przyrządu:

Spektrometr MiniScope MS200 działa na zasadzie fali ciągłej, tj. przemiatanie pola magnetycznego następuje przy jednej, stałej częstotliwości mikrofalowej. Otrzymanie widma wymaga zmiany pola magnetycznego w zakresie ok. 10 mT dla rodników organicznych, do kilkuset mT dla niektórych jonów metali przejściowych. Typowe widmo EPR rejestruje się w postaci pierwszej pochodnej sygnału absorpcji.

Za pomocą spektrometru MiniScope MS200 możliwe jest badanie próbek ciekłych (również roztworów wodnych, choć preferowane są rozpuszczalniki o małej stałej dielektrycznej – aceton, alkohol) lub stałych (bezpostaciowych).

Okienko radiacyjne pozwala na naświetlanie próbki, np. światłem laserowym, w trakcie pomiaru, a więc na badanie rodników powstających pod wpływem promieniowania. Pomiary mogą być wykonywane w temperaturze pokojowej lub w temperaturze ciekłego azotu.