Rada Wydziału Farmaceutycznego

 

Terminy spotkań Rady Wydziału Farmaceutycznego na rok 2019 :
(3 środa miesiąca) 

miesiąc

dzień

 

miesiąc

dzień

styczeń

16, 30

 

      lipiec    

 

luty  

20, 27

 

sierpień

 

marzec 

20

 

wrzesień 

kwiecień

10,  24 

 

październik

maj

      

    

 listopad

czerwiec

 

grudzień   

Skład Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Profesorowie i doktorzy habilitowani

1.

Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Dziekan / Kierownik katedry

Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy

 

 

 

 

2.

Prof. dr hab. Grażyna  Nowicka

Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej / Kierownik katedry

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej 

3.

Dr hab. Joanna Kolmas

Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych / Kierownik zakładu

Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów

4.

Dr hab. Piotr Luliński

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Zakład Chemii Organicznej

5.

Dr hab. Marcin Sobczak

Prodziekan ds. Nauki / Kierownik zakładu

Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów

6.

Prof. dr hab. Jadwiga Turło

Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii / Kierownik katedry

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej

7.

Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek                 

Kierownik zakładu

Zakład Prawa Farmaceutycznego i Farmakoekonomiki

8.

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

 

Zakład Prawa Farmaceutycznego i Farmakoekonomiki

9.

Prof. dr hab. Anna Kiss                                    

Kierownik katedry

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

10.

Prof. dr hab. Wacław Kołodziejski

Kierownik katedry

Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów

11.

Prof. dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Kierownik zakładu

Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej

12.

Prof. dr hab. Dorota Maciejewska   

Kierownik Studium Doktoranckiego / Kierownik zakładu

Zakład Chemii Organicznej

13.

Prof. dr hab. Maciej Małecki  

Kierownik zakładu

Zakład Farmacji Stosowanej

14.

Prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki

Kierownik zakładu

Zakład Badania Środowiska

15.

Prof. dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

Kierownik zakładu

Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych

16.

Prof. dr hab. Piotr Suchocki                            

 

Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy

17.

Prof. dr hab. Stefan Tyski

 

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

18.

Dr hab. Agnieszka Bazylko

 

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

19.

Dr hab. Agnieszka Białek

 

Zakład Bromatologii

20.

Dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak

Kierownik zakładu

Zakład Bromatologii

21.

Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Kierownik zakładu

Zakład Farmakodynamiki i Patofizjologii

22.

Dr hab. Maciej Dawidowski

 

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej

23.

Dr hab. Joanna Giebułtowicz

 

Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy

24.

Dr hab. Sebastian Granica 

 

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

25.

Dr hab. Ireneusz Grudziński

Kierownik katedry

Katedra i Zakład Toksykologii Stosowanej

26.

Dr hab. Tomasz Gubica

 

Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy

27.

Dr hab. Agnieszka Laudy

 

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

28.

Dr hab. Barbara Lisowska-Myjak 

 

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej 

29.

Dr hab. Ewa Olędzka 

 

Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów

30.

Dr hab. Kinga Ostrowska

 

Zakład Chemii Organicznej

31.

Dr hab. Katarzyna Paradowska

 

Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy

32.

Dr hab. Tomasz Pawiński 

Kierownik zakładu

Zakład Chemii Leków

33.

Dr hab. Edyta Pindelska

 

Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów

34.

Dr hab. Dariusz Pisklak

Kierownik zakładu

Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy

35.

Dr hab. Jakub Piwowarski

 

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

36.

Dr hab. Mariusz Sacharczuk

 

Zakład Farmakodynamiki i Patofizjologii

37.

Dr hab. Joanna Stefańska                                      

Kierownik zakładu

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

38.

Dr hab. Grażyna Sygitowicz

Kierownik zakładu

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej 

39.

Dr hab. Katarzyna Sykłowska-Baranek 

 

Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych

40.

Dr hab. Bartłomiej Szulczyk

 

Zakład Farmakodynamiki i Patofizjologii

41.

Dr hab. Łukasz Szeleszczuk

Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy

42.

Dr hab. Małgorzata Wrzosek  

 

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej 

 

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 

43.

Dr Sławomir Białek             

 

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej

44.

Dr Marzenna Klimaszewska

 

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej

45.

Dr Zdzisława Stefanowicz

 

Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów

46.

Dr Marzanna Strupińska

 

Zakład Chemii Leków

47.

Dr Monika Zielińska-Pisklak

 

Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów

 

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 

48.

Mgr Katarzyna Stańczyk

Kierownik dziekanatu

 

49.

Mgr Grzegorz Ślifirski

 

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej

 

 

Przedstawiciele studentów

 

50.

Mariusz Bochnia  

 

 

51.

Bartłomiej Brzozowski

 

 

52.

Aleksandra Ciupa

 

 

53.

Paweł Czarnowski

 

 

54.

Kamil Koronowski

 

 

55.

Andrzej Patyra

 

 

56.

Marcin Śmiarowski

 

 

57.

Aleksandra Wasiak

 

 

58.

Aleksandra Wilczak

 

 

59.

Piotr Wiszniewski

 

 

60.

Agnieszka Zimińska

 

 

 

Profesorowie emerytowani

Prof. dr hab. Bożenna Gutkowska

Prof. dr hab. Franciszek Herold

Prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak

Prof. dr hab. Marek Naruszewicz

Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

Prof. dr hab. Andrzej Tokarz