Postepowania habilitacyjne

POSTĘPOWANIA  HABILITACYJNE

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM jest jednostką naukową, która posiada uprawnienia do:

 nadawania stopnia

doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych 

 

Sprawy prowadzi

mgr inż. Małgorzata Kośmider - Bucka

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

Tel:  (22) 57 20 731

e-mail: malgorzata.kosmider-bucka@wum.edu.pl