Studium Kształcenia Podyplomowego Farmaceutów

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi kursy szkolenia ciągłego oraz szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej oraz farmacji szpitalnej.

  • Aby wziąć udział w kursach szkolenia ciągłego należy przysłać (e-mailem, faksem lub pocztą) wypełniony druczek zgłoszenia.

Rozpoczęcie specjalizacji

Przystąpienie do Państwowego Egzaminu SpecjalizacyjnegoStudium Kształcenia Podyplomowego
Wydział Farmaceutyczny WUM
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel./fax.: 22 / 57 20 974

Nr konta bankowego: 44  1160  2202  0000  0003  0813  7584

Poniżej zamieszczamy aktualne informacje.

Ważna informacja dotycząca szkoleń za pomocą internetu !


Adres email do kontaktu : zbigniew.tkaczyk@wum.edu.pl

   Szanowni Państwo !


     Uprzejmie informujemy, że nasze starania, dotyczące uruchomienia e-learningowej formy realizacji kursów specjalizacyjnych, jedynej możliwej formy kształcenia w czasie pandemii koronawirusa, niebawem zostaną sfinalizowane.

     Wykłady w formie przeglądu slajdów z nagranym komentarzem wykładowcy, będą zamieszczane na platformie: https://e-learning.wum.edu.pl i dostępne przez ~14 dni dla uczestników, realizujących dany rok kształcenia. Na tej samej platformie udostępniony zostanie także test końcowy, którego prawidłowe rozwiązanie gwarantować będzie uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego zaliczenie kursu.

     Przystąpienie do testu równoznaczne będzie ze złożeniem podpisu na liście uczestników i zobowiązaniem do dokonania odpowiedniej odpłatności na konto WUM. Dla przypomnienia: 44 1160 2202 0000 0003 0813 7584 (tytułem: numer kursu oraz imię i nazwisko uczestnika).

     Do poszczególnych kursów przystąpić będą mogły także osoby realizujące inny rok szkolenia, które z powodu absencji zmuszone są do jego uzupełnienia. W takim przypadku, konieczne(!) będzie jednak wcześniejsze powiadomienie Studium o takim zamiarze.
    O terminie rozpoczęcia każdego z kursów powiadomimy Państwa osobnym e-mailem oraz zawiadomieniem, zamieszczonym na stronie internetowej Studium:
http://wf.wum.edu.pl/oferta/studium-ksztalcenia-podyplomowego-farmaceutow
     Jednocześnie informujemy, że odwołane, wiosenne kursy specjalizacyjne, których nie uda się zrealizować trybem e-learningu, zostaną uzupełnione w najszybszym, możliwym terminie – prawdopodobnie zostaną zrealizowane jeszcze jesienią bieżącego roku, wraz z pozostałymi kursami zaplanowanymi na jesień.


    Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować drogą e-mailową na adres
     zbigniew.tkaczyk@wum.edu.pl
    lub
    slawomir.bialek@wum.edu.pl .
                                                                                                    Zbigniew Tkaczyk
                                                                                                    Studium Kształcenia Podyplomowego
                                                                                                    Wydział Farmaceutyczny WUM

=====================================================================================

                                                  Specjalizacyjny kurs internetowy nr 4/A/20


     Uprzejmie informujemy, że na platformie www.e-learning.wum.edu.pl, w dniach 6-19 lipca 2020 roku udostępniony będzie kurs nr 4/A/20: „Opieka farmaceutyczna”, przeznaczony dla III roku specjalizacji z Farmacji Aptecznej, obejmujący 26 godzin wykładowych. Przypominamy, że przystąpienie do końcowego testu jest jednocześnie zobowiązaniem do dokonania odpłatności za uczestnictwo w kursie, w wysokości 702,- zł, na konto WUM o numerze: 44 1160 2202 0000 0003 0813 7584 (tytułem: numer kursu oraz imię i nazwisko uczestnika).

     Jednocześnie informujemy, że na adresy internetowe wszystkich uczestników III roku z Farmacji Aptecznej wysłane zostaną login oraz hasło dostępu do zasobów kursu.

     Osoby z innych roczników, pragnące uzupełnić zaległy kurs i skorzystać z tej formy szkolenia, bardzo prosimy o szybkie powiadomienie nas o takim zamiarze, e-mailem na adres:

slawomir.bialek@wum.edu.pl
                                                                                                  Studium Kształcenia Podyplomowego       

                                                                                                            Wydział Farmaceutyczny WUM