Studia doktoranckie

INFORMACJA!

Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego zostało włączone do Uczelnianego Studium Doktoranckiego z dniem 01.08.2019 r.  

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jest prowadzona Szkoła Doktorska.

Dyrektorem Szkoły Dokorskiej jest  prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Michał Grąt.

Administracja: 

mgr inż. Aleksandra Skrzyniarz - doktoranci Szkoły Doktorskiej
tel. 22 57-20-479
e-mail: aleksandra.skrzyniarz@wum.edu.pl

mgr Agnieszka Banaszek - Więckowska - doktoranci Szkoły Doktorskiej; doktoranci Studium Medycyny Molekularnej
tel. 22 57-20-558
e-mail: agnieszka.banaszek@wum.edu.pl

mgr Justyna Dzwonkowska - doktoranci Uczelnianego Studium Doktoranckiego
tel. 22 57-20-254
e-mail: justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl


Szkoła Doktorska

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 213D (budynek Rektoratu)
02-091 Warszawa
e-mail: szkoladoktorska@wum.edu.pl
           doctoralschool@wum.edu.pl

https://szkoladoktorska.wum.edu.pl/


Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.