Seminarium wydziałowe 06.03.2019 r.

W dniu 06.03.2019 (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Agata Błażewicz z Narodowego Instytutu Leków wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.:

„Identyfikacja niedeklarowanych substancji aktywnych farmakologicznie w produktach nielegalnych i sfałszowanych metodą wysokorozdzielczej tandemowej spektrometrii mas”

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału