Seminarium wydziałowe 17.01.2018 r.

W dniu 17.01.2018 (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Katarzyna Paradowska z Zakładu Chemii Fizycznej Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

       „Magnetyczny rezonans jądrowy w ciele stałym jako metoda weryfikacji w badaniu struktury
i konformacji bioaktywnych molekuł”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.