Granty i projekty badawcze finansowane przez WUM

Studenci, doktoranci oraz pracownicy Wydziału mogą ubiegać się o finansowanie swoich badań w ramach minigrantów studenckich oraz projektów młodego badacza.
Dokładne informacje na temat minigrantów studenckich dostępne są na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM :
http://www.stn.wum.edu.pl/mini-granty-s 

Dokładne informacje na temat projektów młodego badacza dostępne są na stronie Działu Nauki WUM :
http://dzialnauki.wum.edu.pl/finansowanie-nauki/mlodzi-naukowcy

UWAGA! Do złożonych wniosków zgodnie z § 2. pkt 6.6 Regulaminu powinień zostać dołączony harmonogram badań 

Oceny merytorycznej wniosków złożonych przez studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Farmaceutycznego WUM dokonuje Wydziałowa Komisja ds. Grantów i Projektów Badawczych (skład Wydziałowej Komisji).


Regulamin oceny realizacji projektów badawczych służących rozwojowi młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz studentów, finansowanych w ramach systemu grantowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.