Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego WUM

Informujemy, że nasze internetowe czasopismo naukowe uzyskało w ostatnim rankingu MNiSW 5 punktów (poprzednio 1-2). Publikujemy recenzowane prace przeglądowe z ew. uwzględnieniem wyników własnych, ze streszczeniem w jęz. angielskim. Profil: farmacja i nauki pokrewne. Czasopismo jest indeksowane przez Index Copernicus i GBL. Planujemy premiowanie autorów z Kół Naukowych. Zapraszamy na stronę Biuletynu: www.biuletynfarmacji.wum.edu.pl

VI Mini_Sympozjum Młodych Naukowców

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

                            VI Mini_Sympozjum Młodych Naukowców

które odbędzie się 24.02.2016 roku o godz.13:00  w auli
                                im. prof. B. Olszewskiego

czytaj więcej >>

VIII Konferencja Naukowa

18 grudnia w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się VIII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Spotkanie poświęcono pamięci prof. Stefana Banacha i prof. Stanisława Gumułki.

Program Konferencji >>

Galeria>>