Zmarła prof. Mirosława Goleniewska-Furman

W wieku 87 lat zmarła Prof. Mirosława Goleniewska-Furman - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1981-1986, Prodziekan tego Wydziału w latach 1975-1981, Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej w latach 1973 – 1997.
Czytaj więcej >>

Sukces absolwentek Wydziału Farmaceutycznego

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej na najlepsze prace magisterskie z zakresu medycznej diagnostyki  laboratoryjnej napisane i obronione w latach 2012-2013, prace magisterskie trzech absolwentek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM zostały wyróżnione wysoką punktacją.
Pani mgr farmacji Zuzanna Trojnar zdobyła siódme miejsce (91 pkt. na 100 możliwych, promotor prof. dr hab. Urszula Demkow) za pracę „Ocena częstości występowania przeciwciał klas Ig A i Ig G przeciwko adenowirusom w surowicy dzieci w wieku 11-27 miesięcy hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie”. Ósme miejsce przypadło w udziale Pani mgr farmacji Joannie Ścisłowskiej za pracę pt.” Określenie zakresu referencyjnego dla stężenia bilirubiny całkowitej w populacji sportowców wyczynowych” (90 pkt., promotor prof. dr. hab. Jacek Łukaszkiewicz). Praca pt.” Znaczenie polimorfizmu delecji egonu 3 genu GHR w determinowaniu odpowiedzi terapeutycznej w grupie dzieci leczonych hormonem wzrostu” napisana przez Panią mgr farm. Weronikę Szubierajską zajęła miejsce jedenaste (88 pkt., promotor prof. dr hab. Jacek Łukaszkiewicz). 

Pracownicy naszej Uczelni laureatami stypendium START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już po raz 22 rozstrzygnęła konkurs w programie START i przyznała stypendia dla wybitnych młodych uczonych, którzy rozpoczynają karierę naukową i posiadają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.
Wśród tegorocznych laureatów docenionych przez Fundację zostało 2 pracowników naszej Uczelni:
- dr n. med. Łukasz Gawęda, II Klinika Psychiatryczna WUM w dziedzinie psychologii
- mgr Sebastian Granica, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii w dziedzinie nauk farmaceutycznych
Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom programu START odbędzie się w sobotę 31 maja 2014 r. o godz. 11.00 na Zamku Królewskim w Warszawie.