Wydział Farmaceutyczny WUM z pozytywną oceną w II edycji programu „Doktoratu wdrożeniowego”

10 lipca br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jednym z wnioskodawców, który otrzyma dofinansowanie na realizację podstawowego celu ministerialnej inicjatywy jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
czytaj dalej >>

Zaproszenie na Wykład 20.06.2018 r. !

W środę 20 czerwca o godzinie 10.00 w sali Olszewskiego odbędzie się wykład goszczącego na naszym Wydziale prof. Christiana Zidorna (Pharmaceutical Biology Department, Christian-Albrechtz-Universitat zu Kiel, Germany) zatytułowany:

„Seasonal, geographical, and ecological variation of bioactive natural products”

Serdecznie zapraszamy pracowników i doktorantów !

Seminarium wydziałowe 13.06.2018 r.

W dniu 13.06.2018 (środa) o godz. 13.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Łukasz Szeleszczuk z  Zakładu Chemii Fizycznej Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

       „Wykorzystanie metod obliczeniowych i spektroskopii NMR w analizie struktury i stabilności substancji krystalicznych o aktywności biologicznej”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału

Uhonorowanie pracowników Wydziału Farmaceutycznego

We wtorek, 22 maja, na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
prof. Grażyna Nowicka - Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, w imieniu Dziekana
– prof. Piotra Wroczyńskiego, wręczyła listy gratulacyjne pracownikom Wydziału o największym
dorobku publikacyjnym za lata 2015-2017 oraz liderom naukowym WUM w latach 2015–2017.

czytaj dalej >>

Zaproszenie na Seminarium wydziałowe 21 maja 2018 r.

W dniu 21.05.2018 (poniedziałek) w godz. 12.00 -15:00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Koskowskiego odbędzie się seminarium wydziałowe pt. :

                      "SZCZEPIENIA I SZCZEPIONKI"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, pracowników i doktorantów naszego Wydziału.

Nominacja profesorska

Prof. Anna Kiss z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Wydziału Farmaceutycznego otrzymała nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych 52 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki odbyła się 25 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim.