„Osobowość 20-lecia: niefarmaceuta, który wpłynął na obraz polskiej farmacji” .

Czytelnicy portalu farmacja.pl wybrali wydarzenie i osobowości 20-lecia w branży farmaceutycznej. W trwającym od 3 września do 17 września 2018 plebiscycie najwięcej głosów i tytuł kamienia milowego polskiej farmacji uzyskała nowelizacja Prawa farmaceutycznego - „Apteka dla Aptekarza”.
W kategorii „niefarmaceuta” za „Osobowość 20-lecia” Czytelnicy uznali Prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Kozłowską - Wojciechowską.

Sukces Doktorantki Wydziału Farmaceutycznego - mgr inż. Urszuli Piotrowskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz dwunasty przyznało stypendia wybitnym młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i  posiadającym imponujący dorobek naukowy. W gronie wyróżnionych znalazła się mgr inż. Urszula Piotrowska, doktorantka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Laureatka realizuje pracę doktorską w Zakładzie Chemii Biomateriałów Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów pod opieką dr hab. n. farm. Marcina Sobczaka (promotor) oraz dr hab. n. farm. Ewy Olędzkiej (promotor pomocniczy).

Serdecznie gratulujemy !!!

Informacje o Laureatce »

Seminarium wydziałowe 19.09.2018 r.

W dniu 19.09.2018 (środa) w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Wygłoszone zostaną następujące wykłady przedhabilitacyjne:

1200-1230 „Analiza przejść fazowych w stałej postaci substancji czynnej i leku”,
dr Marta Łaszcz
, Zakład Analityki Badawczej, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie;

1245-1315  „Wybrane czynniki genetyczne, psychologiczne i biochemiczne a otyłość i choroby jej towarzyszące”
dr Małgorzata Wrzosek, Zakład Biochemii i Farmakogenomiki, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.

Wydział Farmaceutyczny WUM z pozytywną oceną w II edycji programu „Doktoratu wdrożeniowego”

10 lipca br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jednym z wnioskodawców, który otrzyma dofinansowanie na realizację podstawowego celu ministerialnej inicjatywy jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
czytaj dalej >>

Zaproszenie na Wykład 20.06.2018 r. !

W środę 20 czerwca o godzinie 10.00 w sali Olszewskiego odbędzie się wykład goszczącego na naszym Wydziale prof. Christiana Zidorna (Pharmaceutical Biology Department, Christian-Albrechtz-Universitat zu Kiel, Germany) zatytułowany:

„Seasonal, geographical, and ecological variation of bioactive natural products”

Serdecznie zapraszamy pracowników i doktorantów !

Uhonorowanie pracowników Wydziału Farmaceutycznego

We wtorek, 22 maja, na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
prof. Grażyna Nowicka - Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, w imieniu Dziekana
– prof. Piotra Wroczyńskiego, wręczyła listy gratulacyjne pracownikom Wydziału o największym
dorobku publikacyjnym za lata 2015-2017 oraz liderom naukowym WUM w latach 2015–2017.

czytaj dalej >>